Naslovna

Zavod dovršio Pilot projekt metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica

10.10.2017.

Zavod na Danu mobilnosti u Jastrebarskom

26.09.2017.

Održan stručni skup Urbano – ruralne veze u Sv. Martinu na Muri

21.09.2017.

U tijeku je postupak izrade i donošenja VI. izmjena i dopuna PPUO Brckovljani

13.09.2017.

Unaprijeđen WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

17.07.2017.

Održano Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec

21.06.2017.
Arhiva novosti