ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
07. 06. 2017.
07. 06. 2017.

Dovršena izrada 1. faze Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica

Temeljem Sporazuma o izradi Pilot projekta sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije izradio je 1. fazu Pilot projekta izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica na području Zagrebačke županije. Prva faza Pilot projekta sastoji se od: analize i prijedloga metodološkog okvira i elemenata sadržaja izvješća o stanju u prostoru u pogledu nezakonite gradnje, analize stanja u prostoru, valorizacije važeće prostorno-planske dokumentacije, prikaza konfliktnih situacija s prijedlogom njihovog rješavanja i prikaza koncepcije urbane sanacije odnosno idejnog rješenja nove „zelene infrastrukture“.

 

Naselja Bapča i Selnica su se od 1986. godine (od donošenja Prostornog plana grada Zagreba kojim je na tom prostoru planirano buduće širenje Zračne luke Zagreb) proširivala bez formiranih građevinskih područja. Najveći zamah gradnje dogodio se u posljednja tri desetljeća 20. st. kad je na tom prostoru došlo do naglog povećanja broja stanovnika. 2005. izrađena je Studija međuutjecaja prostornim planom predviđenih sadržaja na prostoru zračne luke i vodocrpilišta Črnkovec. Navedenom studijom odabrano je rješenje širenja zračne luke bez izgradnje druge piste. Temeljem zaključaka studije, IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije utvrđene su smjernice za formiranje građevinskih područja naselja Bapča i Selnica u gabaritima postojeće izgradnje. Donošenjem II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice 2014. godine u skladu s navedenim,formirana su građevinska područja, čime je omogućen postupak ozakonjenja velikog broja nezakonito izgrađenih zgrada s krajnjim ciljem da se ta naselja i zgrade uklope u urbano osmišljene cjeline.

 

Shema idejnog rješenja nove „zelene infrastrukture“

 

Na 2. radnom sastanku koji je održan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 7.lipnja 2017. godine predstavnici Zavoda, Željka Kučinić, ravnateljica i Hrvoje Kujundžić, voditelj izrade, prezentirali su 1. fazu Pilot projekta te sudjelovali u raspravi o problematici sanacije nezakonite gradnje i daljnje izrade projekta sa pozvanim predstavnicima ostalih županijskih zavoda.

 

Prezentaciju se može pogledati u nastavku: