ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
20. 11. 2018.
20. 11. 2018.

Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), a po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.

Plan je donesen 23. listopada 2018. i objavljen je u „Službenom glasniku Općine Brckovljani“, broj 9/18.

U pripremi je Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.