ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
23. 03. 2018.
23. 03. 2018.

Grad Ivanić-Grad usvojio četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru koje je izradio Zavod

Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada usvojilo je, na svojoj 9. sjednici održanoj 22. ožujka 2018. godine, Izvješće o stanju u prostoru Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. Nacrt Izvješća izradio je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, na poziv Grada Ivanić-Grada, te u skladu s odredbama  Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru. Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu izrade i provođenja dokumenata prostornog uređenja te preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom aktivnosti za sljedeće četverogodišnje razdoblje.

 

Kratak uvod u prezentaciju na sjednici Gradskog vijeća dala je ravnateljica Zavoda Željka Kučinić, a najvažnije naglaske iz samog Izvješća vijećnicima je prezentirala voditeljica izrade, Suzana Vujčić. Izvješće će biti objavljeno na stranicama Zavoda http://www.zpuzz.hr/sadrzaj/poslovi-zavoda/izrada-izvjesca-o-stanju-u-prostoru/ odmah po objavi u službenom glasilu Grada Ivanić-Grada.