ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
06. 12. 2017.
06. 12. 2017.

Novi WEB GIS preglednik prostornih planova dostupan građanima

Stručnjaci tvrtke GDi Gisdata, u suradnji s djelatnicima Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, posljednjih su mjeseci testirali rad novog WEB GIS preglednika prostornih planova Zagrebačke županije, koji je pušten u rad u srpnju ove godine. Unaprjeđenjem njegovih tehničkih mogućnosti u cijelosti je dovršena testna faza korištenja te je nova verzija preglednika zamijenila prethodnu.

 

Podsjećamo da WEB GIS preglednik prostornih planova sadrži sve razine planova – od Prostornog plana Zagrebačke županije (PPZŽ) i prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) do prostornih planova čije je donošenje u nadležnosti gradova i općina na području Zagrebačke županije: prostorni planovi uređenja (PPU), generalni urbanistički planovi (GUP), urbanistički planovi uređenja (UPU) i detaljni planovi uređenja (DPU). Osim pregleda grafičkog i tekstualnog dijela prostornih planova, na Pregledniku je omogućeno pretraživanje pojedine lokacije po broju katastarske čestice, dodavanje javno dostupnih .wms servisa (npr. NATURA 2000), otvaranje pojedinih zasebnih slojeva u GIS-u (npr. postojećih javnih cesta i 20 perspektivnih poduzetničkih zona) te uvedene brojne druge novosti.

 

Pozivamo vas da istražite nove mogućnosti WEB GIS preglednika prostornih planova na području Zagrebačke županije!

 

WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE