Novosti
U tijeku je postupak izrade i donošenja VI. izmjena i dopuna PPUO Brckovljani
13.09.2017.
Unaprijeđen WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije
17.07.2017.
Održano Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec
21.06.2017.
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec
12.06.2017.
Dovršena izrada 1. faze Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje u naseljima Bapča i Selnica
07.06.2017.
Zavod sudjelovao u obilježavanju Dana rijeke Save u Oborovu
02.06.2017.
  << 7 - 12 / 99 >>  

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec

12.06.2017.

Općina Rakovec, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Rakovec dana 8. lipnja 2017. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.
Stručni izrađivač IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec održati će se u vremenu od 19.06.2017. do 03.07.2017. godine.
U navedenom razdoblju, Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Rakovec, Rakovec 54, 10347 Rakovec, svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 sati.
Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec održati će se u srijedu 21.06.2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Rakovec.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.rakovec.hr