Novosti
Zavod sudjelovao na Danima arhitekata 1.0 u Rovinju
15.05.2017.
Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
02.05.2017.
Dovršena izrada II. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
20.03.2017.
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
16.03.2017.
Županijska skupština Zagrebačke županije prihvatila Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016.
23.02.2017.
Zavod započeo s izradom Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje u Zagrebačkoj županiji
22.02.2017.
  << 7 - 12 / 88 >>  

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec

12.06.2017.

Općina Rakovec, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec za javnu raspravu, donesenog po načelnici Općine Rakovec dana 8. lipnja 2017. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec.
Stručni izrađivač IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec održati će se u vremenu od 19.06.2017. do 03.07.2017. godine.
U navedenom razdoblju, Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Rakovec, Rakovec 54, 10347 Rakovec, svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 sati.
Javno izlaganje Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovec održati će se u srijedu 21.06.2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Rakovec.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na sljedećem linku:

http://www.rakovec.hr