ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
23. 11. 2018.
23. 11. 2018.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko

Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko za javnu raspravu, donesenog po gradonačelniku Grada Jastrebarsko dana 15. studenog 2018. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko.


Stručni izrađivač IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko održati će se u vremenu od 26.11.2018. do 03.12.2018. godine.


U navedenom razdoblju, Prijedlog IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko bit će izložen na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.


Javno izlaganje Prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko održati će se u srijedu, 28.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Vijećnici - soba broj 1, u Jastrebarskom, Trg J.J. Strossmayera 13.


Objavu javne rasprave i Prijedlog IX. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na sljedećem linku:


http://www.jastrebarsko.hr