ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
21. 03. 2019.
21. 03. 2019.

Objavljeno Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije i Strateškoj studiji

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, odgovorni voditelj izrade prostornog plana, u suradnji s nositeljem izrade, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, izradio je u propisanom roku Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. U Izvješću su objedinjeni i odgovori na primjedbe u javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana na okoliš, koje je izradio stručni izrađivač Strateške studije, Oikon d.o.o. iz Zagreba. Tijekom izrade Izvješća odgovori na primjedbe usuglašavani su na brojnim sastancima s nadležnim javnopravnim tijelima, predstavnicima gradova i općina te nadležnim tijelima Zagrebačke županije. Po dovršetku izrade Izvješća pristigla su očitovanja i primjedbe nekoliko nadležnih državnih tijela koja su također obrađena i unesena u Izvješće.

 

Na Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana ukupno je zaprimljeno 280 pojedinačnih mišljenja, primjedbi i prijedloga od ukupno 114 podnositelja. Od toga je prihvaćeno 136 primjedbi i prijedloga, djelomično prihvaćeno 46, nisu prihvaćene 42, a 56 primjedbi i prijedloga nije prihvaćeno jer se ne rješavaju prostornim planom županije. Obrazloženja uz svaku neprihvaćenu i djelomično prihvaćenu primjedbu navedena su u Izvješću o javnoj raspravi. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, nositelj izrade prostornog plana objavio je Izvješće o javnoj raspravi na Oglasnoj ploči u sjedištu Zagrebačke županije te u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Zagrebačke županije i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.