ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
19. 12. 2018.
19. 12. 2018.

Održano Javno izlaganje o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko za ponovnu Javnu raspravu

Javno izlaganje o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko za ponovnu Javnu raspravu održano je u utorak 18. prosinca 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.

 

Sukladno čl. 104. Zakona o prostornom uređenju (NN, broj 153/13 i 65/17) ponovljena je Javna rasprava obzirom da je Prijedlog Plana izmijenjen zbog prihvaćenih prijedloga u javnoj raspravi koji se odnose na promjenu granice građevinskog područja.

 

Ispred Grada prisutne je pozdravio zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša g. Marijan Meštrić.

 

Ispred izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, izlaganju su prisustvovale Andrea Galić i Ana Sivrić Mihelić.

 

Nakon uvodne riječi g. Meštrića Prijedlog IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko za ponovnu Javnu rapravu prezentirala je voditeljica izrade Plana Ana Sivrić Mihelić.

U raspravi koja je uslijedila nakon prezentacije sudjelovali su predstavnici Hrvatskih šuma - Uprava šuma Podružnica Karlovac, HEP Operatora distribucijskog sustava - Elektra Karlovac i Javne ustanove Park Prirode Žumberak-Samoborsko gorje.