ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
28. 11. 2018.
28. 11. 2018.

Održano Javno izlaganje o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko

Javno izlaganje o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko održano je u srijedu 28. studenog 2018. u prostorijama Grada Jastrebarskog.

Ispred Grada prisutne je pozdravio zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša g. Marijan Meštrić.

Ispred izrađivača prostornog plana, Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, izlaganju su prisustvovale Željka Kučinić, Andrea Galić i Ana Sivrić Mihelić.

Nakon uvodnog obrazloženja zakonskog okvira i postupka donošenja prostornog plana, Prijedlog IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko prezentirala je voditeljica izrade Ana Sivrić Mihelić.

U raspravi koja je uslijedila nakon prezentacije sudjelovali su predstavnici Hrvatskih šuma - Uprava šuma Podružnica Karlovac, HEP Operatora distribucijskog sustava - Elektra Karlovac, Javne ustanove Park Prirode Žumberak-Samoborsko gorje, te Mjesnih odbora.