ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
29. 01. 2019.
29. 01. 2019.

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu

 

Četvrto javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš održano je danas, 29. siječnja 2019. u Ivanić-Gradu, u Pučkom otvorenom učilištu, Moslavačka 11, s početkom u 10.00 sati. Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici gradova i općina, javnopravnih tijela, građani i predstavnici susjednih županija. Prisutne je, uime nositelja izrade prostornog plana, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije pozdravio pročelnik Dragutin Stopić. Uvodno je predstavio stručne izrađivače prostornog plana, predstavnike Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, kao i predstavnicu stručnog izrađivača Strateške studije o utjecaju plana na okoliš, tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba.

 

Nakon prezentacija prostornog plana i strateške studije o utjecaju na okoliš, koju su održali odgovorni  voditelj izrade Plana, Hrvoje Kujundžić i voditeljica izrade Studije, Božica Šorgić, uslijedila je rasprava. U raspravi je sudjelovala predstavnica Općine Rugvica, koja je postavila pitanja vezana uz proširenje građevinskog područja na P1, mogućnost ukidanja planiranog dalekovoda 2x400 kV na području Općine Rugvica te pitanje o spoju obilazne teretne željezničke pruge s planiranom riječnom lukom u Rugvici. Na pitanja su odgovarali predstavnici Zavoda utvrdivši da je iznimno proširenje građevinskog područja i dalje moguće na P1, ali uz obveznu suglasnost nadležnog tijela. Mogućnost ukidanja ili izmjene trase planiranog dalekovoda provjerit će se s nadležnim Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava, a trasa spoja obilazne pruge i riječne luke optimalno je provedena između građevinskog područja. Na kraju su svi prisutni još jednom zamoljeni da svoje eventualne prijedloge i primjedbe dostave u pisanom obliku na adresu nositelja izrade prostornog plana.

 

 

 

 

Više fotografija pogledajte OVDJE.