ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
24. 01. 2019.
24. 01. 2019.

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Velikoj Gorici

 

Drugo javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš održano je danas, 24. siječnja 2019. u Velikoj Gorici, u Pučkom otvorenom učilištu, s početkom u 10.00 sati. Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici javnopravnih tijela te građani Velike Gorice.

 

Prisutne je, ispred Grada Velike Gorice, pozdravila privr. pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša, Davorka Križaj, dok je uime nositelja izrade prostornog plana, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, prisutne pozdravio pročelnik Dragutin Stopić. Uvodno je predstavio stručne izrađivače prostornog plana, predstavnike Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, kao i predstavnike stručnog izrađivača Strateške studije o utjecaju plana na okoliš, tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba.

 

Nakon prezentacija prostornog plana i strateške studije o utjecaju na okoliš, koju su održali odgovorni  voditelj izrade Plana, Hrvoje Kujundžić i voditeljica izrade Studije, Božica Šorgić, uslijedila je rasprava. Pitanja u raspravi odnosila su se ponajprije na mogućnost širenja građevinskih područja unutar prostora Potencijalnog vodozaštitnog područja Črnkovec, kao i u Kontaktnom prostoru uz Zračnu luku Franjo Tuđman. Predstavnici Zavoda, Željka Kučinić i Hrvoje Kujundžić, objasnili su da će se ovim VII. Izmjenama Prostornog plana Županije ublažiti restriktivni kriteriji za formiranje građevinskih područja  koji su se odnosili na ovaj prostor, budući da su dovršeni istražni hidrogeološki radovi i utvrđene planirane zone budućih crpilišta te je dovršena izgradnja putničkog terminala i obilaznice uz Zračnu luku. Samo širenje građevinskih područja moći će se provesti kroz izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice, po donošenju ovih izmjena Plana. Na pitanja o utvrđenoj trasi i čvorovima na planiranoj Novoj autocestovnoj obilaznici grada Zagreba odgovarala je predstavnica Zavoda, Andrea Galić. Objasnila je postupak dosadašnjeg usuglašavanja planiranih trasa autoceste i željezničke pruge, međusobno i sa drugim zahvatima u prostoru, koji je prethodio ovom predloženom rješenju. Također je naglasila da je broj i položaj čvorova na autocesti ovim Planom utvrđen načelno. Svi prisutni zamoljeni su da svoje prijedloge i primjedbe dostave i u pisanom obliku kako bi se detaljno razmotrila mogućnost njihova prihvaćanja.

 

Sljedeće Javno izlaganje održat će se sutra, 25. siječnja 2019. u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 1, u Zaprešiću.