ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
25. 01. 2019.
25. 01. 2019.

Održano javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena Prostornog plana Zagrebačke županije u Zaprešiću

 

 

Treće javno izlaganje Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije i Strateške studije o utjecaju prostornog plana na okoliš održano je danas, 25. siječnja 2019. u Zaprešiću, u Velikoj vijećnici Grada Zaprešića, Trg žrtava fašizma 1, s početkom u 10.00 sati. Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici javnopravnih tijela, građani i predstavnici medija. Prisutne je, uime nositelja izrade prostornog plana, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije pozdravio pročelnik Dragutin Stopić. Uvodno je predstavio stručne izrađivače prostornog plana, predstavnike Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije, kao i predstavnike stručnog izrađivača Strateške studije o utjecaju plana na okoliš, tvrtke Oikon d.o.o. iz Zagreba.

 

Nakon prezentacija prostornog plana i strateške studije o utjecaju na okoliš, koju su održali odgovorni  voditelj izrade Plana, Hrvoje Kujundžić i voditeljica izrade Studije, Božica Šorgić, uslijedila je rasprava. Primjedbe građana odnosila su se, ponajviše, na planiranu lokaciju za smještaj kazete za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest, koja je u Prostornom planu Zagrebačke županije planirana na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Novi Dvori u Zaprešiću. Ravnateljica Zavoda, Željka Kučinić, objasnila je da je navedena lokacija, zajedno sa još dvije lokacije identične namjene u Velikoj Gorici i Vrbovcu, planirana u prethodnim, VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije, donesenim po Županijskoj skupštini 2015. godine, a temeljem obveze iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom te u skladu s rješenjima iz stručne podloge - Studije zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na području Zagrebačke županije (Oikon d.o.o., 2013.). Pozvala je građane da svoje primjedbe upute i u pisanom obliku kako bi se detaljno razmotrile i usuglasile s nadležnim tijelima. U nastavku rasprave građani su iznosili primjedbe vezano na ukidanje posebnog ornitološkog rezervata Sava-Zaprešić, koje je ukidanje preuzeto u ovom prostornom planu temeljem zahtjeva nadležnih javnopravnih tijela, te tražili vraćanje njegove zaštite. Postavljena su i pitanja o kvaliteti vodotokova na području Grada Zaprešića, o čemu se očitovala voditeljica izrade Strateške studije, Božica Šorgić, utvrdivši da su svi podaci dostavljeni od Hrvatskih voda uvršteni u ovu studiju. Na pitanja o novo planiranom lijevom nasipu Save i odnosu prema dosad planiranim hidrocentralama odgovorila je predstavnica Zavoda, Andrea Galić, a u raspravu se uključio i direktor VHS Zaprešić s najavom moguće izmjene koncepta na području Grada Zaprešića u daljnjim fazama izrade ovog plana. U nastavku se raspravljalo o trasi planirane nove autocestovne obilaznice, planiranim smještajnim kapacitetima na prostoru golf igrališta te o vremenu u kojem se održava javno izlaganje. Na kraju su svi prisutni još jednom zamoljeni da svoje primjedbe dostave i u pisanom obliku na adresu nositelja izrade prostornog plana.

 

Sljedeće Javno izlaganje održat će se u utorak, 29. siječnja 2019. u 10,00 sati u Pučkom otvorenom učilištu u Ivanić-Gradu.