ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
28. 02. 2018.
28. 02. 2018.

Pregled dovršenih aktivnosti na izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

Krajem 2017. i početkom 2018. godine, u okviru aktivnosti na izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije i Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije održali su niz sastanaka s predstavnicima Hrvatskih autocesta, Hrvatskih željeznica i Hrvatskih voda (foto: predstavnici Hrvatskih voda, Grada Velike Gorice i Upravnog odjela u Zavodu, 28.2.2018.). Na sastancima su razmatrana rješenja iz Prostornog plana Zagrebačke županije koja će se, prema njihovim zahtjevima i novodonesenim propisima, mijenjati u postupku VII. Izmjena i dopuna Plana.

 

Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije, koju je donijela Županijska skupština 27. prosinca 2017., objavljena je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 45/2017. Po objavi Glasnika na internetskim stranicama Zagrebačke županije, 16. veljače 2018. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša uputio je pozive na dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana i mišljenja o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš na stotinjak adresa javnopravnih tijela i drugih korisnika prostora navedenih u Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana. Uz poziv je dostavio Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana, kao i Odluku Župana o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije tijekom siječnja i veljače izradio je radni nacrt tekstualnog i grafičkog dijela Plana, u segmentu usklađivanja prostorno planskih rješenja s novim propisima, novoizrađenom tehničkom i prostornom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama. Po primitku zahtjeva javnopravnih tijela, jedinica lokalne samouprave, susjednih županija i drugih korisnika prostora navedenih u Odluci o izradi VII. Izmjena i dopuna Plana, Zavod će dopuniti nacrt Plana prihvaćenim zahtjevima. U postupku izrade Nacrta Plana održat će se i brojni drugi radni sastanci na kojima će stručni izrađivač (Zavod) i nositelj izrade (Upravni odjel) s javnopravnim tijelima i drugim korisnicima prostora razmatrati dostavljene zahtjeve te stručno procijeniti njihovu opravdanost, usklađenost s propisima i odnos prema drugim planskim rješenjima.