ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
19. 10. 2018.
19. 10. 2018.

U nastavku izrade VII. Izmjena PPZŽ održan sastanak sa HOPS-om

Sastanak s predstavnikom Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) održan je u svrhu usklađenja trasa planirane autocestovne i teretne željezničke obilaznice Zagreba sa visokonaponskim dalekovodima u Nacrtu prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Na sastanku su detaljno razmotrene trase planiranih prometnica u odnosu na trase postojećih i planiranih visokonaponskih dalekovoda. Utvrđena je potreba za manjim korekcijama trasa u odnosu na rasplet visokonaponskih dalekovoda kod trafostanice Mraclin na području Grada Velike Gorice te izmještanje zajedničkog koridora trasa pri prijelazu rijeke Save između općina Orle i Rugvica.