ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
13. 09. 2017.
13. 09. 2017.

U tijeku je postupak izrade i donošenja VI. izmjena i dopuna PPUO Brckovljani

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), a po provedenom postupku nabave, preuzeo je obvezu izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.

Postupak izrade i donošenja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani u fazi je Nacrta prijedloga.

 

ODLUKU O IZRADI VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRCKOVLJANI