Novosti
Zavod sudjelovao na Danima arhitekata 1.0 u Rovinju
15.05.2017.
Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
02.05.2017.
Dovršena izrada II. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
20.03.2017.
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
16.03.2017.
Županijska skupština Zagrebačke županije prihvatila Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016.
23.02.2017.
Zavod započeo s izradom Pilot projekta metodologije sanacije nezakonite gradnje u Zagrebačkoj županiji
22.02.2017.
  << 7 - 12 / 88 >>  

Unaprijeđen WEB GIS preglednik prostornih planova Zagrebačke županije

17.07.2017.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u suradnji s tvrtkom GDi Gisdata, unaprijedio je postojeći WEB GIS preglednik prostornih planova na području Zagrebačke županije. WEB GIS preglednik, prvi put javno objavljen 2015. godine na Internet stranicama Zavoda, predstavlja izvod iz složene baze Registra prostornih planova Zagrebačke županije. U pregledniku su dostupni podaci o Prostornom planu Zagrebačke županije, Prostornim planovima područja posebnih obilježja, prostornim planovima uređenja gradova i općina, generalnim urbanističkim planovima, urbanističkim planovima i detaljnim planovima uređenja te je omogućeno pretraživanje pojedine lokacije po broju katastarske čestice.


Ovim unaprjeđenjem postojećeg WEB GIS preglednika uvedena je nova platforma za korištenje (umjesto dosadašnjeg programa Silverlight), omogućeno je dodavanje javno dostupnih .wms servisa u pregledniku (npr. NATURA 2000), dodan je preglednik postojećih javnih cesta te preglednik 20 poduzetničkih zona Zagrebačke županije kao zasebni sloj. Novi preglednik, u testnoj fazi, postavljen je na WEB i može se pogledati na donjem linku:

 

Novi WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (u testnoj fazi)

 

Do njegove potpune dovršenosti još je uvijek dostupan i postojeći preglednik prostornih planova na donjem linku:

 

Postojeći WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE