ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
23. 10. 2018.
23. 10. 2018.

Usklađivanje planiranih obilaznica s predstavnicima Velike Gorice

Sastanak s predstavnicima Grada Velike Gorice održan je u svrhu usklađenja trasa planirane autocestovne i teretne željezničke obilaznice Zagreba na području Grada. Na sastanku su detaljno razmotrene trase planiranih prometnica u odnosu na postojeća i planirana građevinska područja, osobito u odnosu na gospodarsku zonu Rakitovec i odlagalište Mraclinska Dubrava. Utvrđen je model izmicanja trasa, prije svega zbog blizine raspleta visokonaponskih dalekovoda, u odnosnu na ostale sadržaje u neposrednoj blizini. Razmotreni su i ostali planirani sadržaji iz VII. izmjena PPZŽ-a na području Grada Velike Gorice.