ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
28. 09. 2018.
28. 09. 2018.

Usklađivanje trasa obilazne željezničke pruge i autoceste za VII. Izmjene PPZŽ

U posljednjoj fazi izrade Nacrta VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije provodi se završno usklađivanje planiranih trasa obilazne željezničke pruge Zaprešić - Horvati - Rugvica - Brckovljani i nove autocestovne obilaznice Pojatno – Horvati – Ivanić-Grad – Sv. Ivan Zelina, koja će povezivati istočni, južni i zapadni dio Zagrebačke županije.

 

Nakon niza pojedinačnih sastanaka s nadležnim javnopravnim tijelima, danas je u Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije održan zajednički sastanak svih sudionika nadležnih za planiranje ovih zahvata. Sastanku su, osim djelatnika Zavoda, prisustvovali predstavnici HŽ infrastrukture, Hrvatskih autocesta, tvrtke OIKON d.o.o. koja izrađuje Stratešku studiju utjecaja na okoliš za VII. Izmjene Plana  i tvrtke Granova d.o.o. koja izrađuje Idejno rješenje trase obilazne željezničke pruge.

 

Na sastanku je detaljno razmotrena trasa planirane željezničke pruge u odnosu na trasu planirane autocestovne obilaznice kao i u odnosu na Ekološku mrežu, izgrađene dijelove naselja, planirana građevinska područja i brojna druga ograničenja u prostoru. Utvrđene su određene manje korekcije u odnosu na inicijalno predloženu trasu od strane HŽ infrastrukture, a u sljedećoj fazi izrade provest će se i korekcija planirane autoceste. Pritom će se nastojati u najvećoj mogućoj mjeri poštivati zajednički koridor, čija je širina danas utvrđena na sastanku. Po dovršetku usklađivanja ovih trasa, a prije utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu, provest će se usklađivanje s Gradom Zagrebom preko čijeg prostora u manjem dijelu prolaze navedene trase.