ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
28. 12. 2017.
28. 12. 2017.

Započela izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije

Županijska skupština Zagrebačke županije, na svojoj 4. sjednici, održanoj 19. i 27.  prosinca 2017. godine, donijela je Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Odlukom je utvrđena pravna osnova, razlozi i obuhvat izrade, ocjena stanja, ciljevi i polazišta, popis sektorskih studija, način pribavljanja rješenja, popis tijela koja sudjeluju, rokovi izrade, način financiranja.

 

Osnovni cilj izrade:

 

  • kroz usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj područja Zagrebačke županije, na načelima održivog razvoja.

 

Programska polazišta:

 

  • izmjene i dopune svih prostorno planskih rješenja koja je potrebno uskladiti s novim propisima, novoizrađenom tehničkom i prostornom dokumentacijom, stručnim podlogama i studijama, te prilagoditi novim spoznajama o stanju u prostoru aktualiziranim tijekom praćenja izrade prostornih planova uređenja gradova i općina.

 

Stručni izrađivač Plana bit će Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.                                                                                                                                                                

Nositelj izrade Plana bit će Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije.

 

Odluka se može pogledati OVDJE