ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
01. 12. 2018.
01. 12. 2018.

Zavod predstavio Nacrt VII. Izmjena PPZŽ Povjerenstvu za stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Na prvoj sjednici Savjetodavnog stručnog povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš, koja je održana 30. studenoga 2018. godine u Zagrebačkoj županiji, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije prezentirao je članovima Povjerenstva Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon predstavljanja prostornog plana, stručni izrađivač strateške studije, tvrtka Oikon d.o.o. iz Zagreba, predstavio je Stratešku studiju o utjecaju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije na okoliš, kao i Glavnu ocjenu o prihvatljivosti za ekološku mrežu. U nastavku sjednice članovi Povjerenstva očitovali su se o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije, a zatim utvrdili tijek daljnjeg postupka strateške procjene. Po utvrđivanju mjera zaštite, koje će uslijediti na sljedećoj sjednici Povjerenstva, Zavod će ugraditi obvezne mjere zaštite okoliša u Nacrt prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije te ga uputiti u proceduru utvrđivanja za javnu raspravu.

 

 

Slika: izvod iz prezentacije Nacrta VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije – Obilazak terena; Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, lipanj 2018.