Novosti
Zavod sudjelovao na Danima arhitekata 1.0 u Rovinju
15.05.2017.
Dovršena izrada VI. Izmjena i dopuna PPUO Pisarovina
02.05.2017.
Održano Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
30.03.2017.
Dovršena izrada II. Izmjena i dopuna PPUO Kravarsko
20.03.2017.
Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina
16.03.2017.
Županijska skupština Zagrebačke županije prihvatila Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016.
23.02.2017.
  << 13 - 18 / 99 >>  

Zavod sudjelovao na Danima arhitekata 1.0 u Rovinju

15.05.2017.

Predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije sudjelovali su na Danima arhitekata 1.0, koji su se održali od 11. do 13. svibnja 2017. godine u Rovinju, u organizaciji Hrvatske komore arhitekata.

 

Drugog dana seminara, u okviru teme „Grad budućnosti – vizije i strategije razvoja“, u panel raspravi sudjelovala je Željka Kučinić, ravnateljica Zavoda. U raspravi su također sudjelovali: Irena Matković, ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Jasminka Pilar Katavić, predsjednica Odbora za urbanizam pri Hrvatskoj komori arhitekata, Srđan Škunca, predstavnik Grada Rijeke i Irena Đokić, predstavnica Ekonomskog instituta u Zagrebu. Tema rasprave bio je odnos između Razvojnih strategija (strategije urbanih aglomeracija, županija, gradova) i prostorno planskih rješenja, s ciljem prijave projekata na fondove EU i održivog razvoja urbanog i ruralnog prostora.

 

 

Više fotografija možete pogledati ovdje.