POSLOVI ZAVODA Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada projekata, studija i stručnih podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izrada izmjena i dopuna PPZŽ

Nije u tijeku izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije.

 

Posljednje, VI. Izmjene i dopune, donesene su i objavljene ovdje