POSLOVI ZAVODA Izrada izvješća o stanju u prostoru
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izrada izvješća o stanju u prostoru

Izrada Izvješća o stanju u prostoru Zagrebačke županije

Zakonom o prostornom uređenju utvrđena je obveza Zavoda da izrađuje četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije. Cilj izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Zagrebačke županije sa sustavom prostornog uređenja.

 

Tijekom 2016. godine Zavod je izradio najnovije Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije, za razdoblje od 3013. do kraja 2016. godine. Izvješće je izrađeno temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14 i 19/15).

 

Županijska skupština Zagrebačke županije prihvatila je Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016. na svojoj 20. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine.

 

O samom Izvješću opširnije pogledajte OVDJE.

 

Izrada izvješća o stanju u prostoru gradova i općina

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, u skladu s člankom 27. Zakona o prostornom uređenju, a po provedenom postupku nabave, tijekom 2013. i 2014. godine preuzeo je izradu Nacrta izvješća o stanju u prostoru jedinica lokalne samouprave. Zavod je dovršio izradu slijedećih Nacrta Izvješća o stanju u prostoru, koja su potom razmatrana i usvojena po nadležnim općinskim i gradskim tijelima:

 

1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Rugvica ("Službeni glasnik Općine Rugvica", broj 7/13),
2. Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani ("Službeni glasnik Općine Brckovljani", broj 2/14),
3. Izvješće o stanju u prostoru Općine Pisarovina (2013. godina)
4. Izvješće o stanju u prostoru Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine Jakovlje", broj 6/13),
5. Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela-suradnja u izradi ("Službene glasnik Grada Dugog Sela", broj 1/14),
6. Izvješće o stanju u prostoru Općine Pušća ("Službeni glasnik Općine Pušća", broj 5/14),
7. Izvješće o stanju u prostoru Općine Krašić ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 25/14).