POSLOVI ZAVODA Praćenje provedbe PPZŽ Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada i nabava stručnih studija i podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G

Izdavanje mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G

Jedna od važnih aktivnosti Zavoda je sudjelovanje u postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja (PPU) velikih gradova, gradova i općina s područja Zagrebačke županije. U postupku izrade i donošenja prostornih planova uređenja Zavod daje mišljenje o usklađenosti konačnih prijedloga prostornih planova s Prostornim planom Zagrebačke županije.

Tijekom 2016. i 2017. godine Zavod je, nakon detaljne analize i dodatnih usklađivanja dijelova plana s Prostornim planom Zagrebačke županije, izdao pozitivna mišljenja na sljedeće konačne prijedloge izmjena i dopuna prostornih planova uređenja: