POSLOVI ZAVODA Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja
Praćenje provedbe PPZŽ
Izrada izmjena i dopuna PPZŽ
Izrada novog PPZŽ
Izrada prostornih planova gradova i općina
Izrada izvješća o stanju u prostoru
Izrada projekata, studija i stručnih podloga
Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja
Stručno-analitički i ostali poslovi

Obrada podataka za Državni plan prostornog razvoja

Tijekom 2015. godine Zavod je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj sklopio Sporazum o poslovima obrade podataka prostornog plana Zagrebačke županije i prostornih planova uređenja općina i gradova na području Zagrebačke županije u sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja. Slijedom navedenog, obrađeno je ukupno 35 prostornih planova, od toga 1 Prostorni plan županije, 9 Prostornih planova uređenja gradova i 25 Prostornih planova uređenja općina.

 

Tijekom 2016. godine obrađeno je ukupno 11 prostornih planova, od toga 2 Prostorna plana uređenja grada i 9 Prostornih planova uređenja općina.

 

Slika: Primjer planova obrađenih prema specifikacijama za DPPR