PROSTORNI PLANOVI Planovi u izradi Prostorni planovi lokalne razine u izradi
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi lokalne razine u izradi

Prostorni planovi uređenja općina i gradova u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave, a Zavod pruža stručno-savjetodavnu suradnju i izdaje mišljenje na konačni prijedlog plana.

 

Detaljan prikaz tijeka izrade planova: PPUO/G, GUP, UPU i DPU

 

Jedinice lokalne samouprave obvezne su obavijestiti javnost o izradi prostornog plana na mrežnoj stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Informacije o prostornim planovima u izradi možete pogledati na stranicama Ministarstva