PROSTORNI PLANOVI Planovi u izradi Prostorni planovi regionalne razine u izradi
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi regionalne razine u izradi

Izmjene i dopune Prostornog plana Zagrebačke županije - detaljnije