PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ I. Izmjene i dopune
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

I. Izmjene i dopune

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Ova odluka objavljena je u "Glasniku Zagrebačke županije" br. 8/2005.

 

ELABORAT I. IZMJENA I DOPUNA PPZŽ

Tekstualni dio