PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ Pročišćeni tekst Odluke nakon IV. Izmjena i dopuna
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Pročišćeni tekst Odluke nakon IV. Izmjena i dopuna

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (pročišćeni tekst)

Ova odluka objavljena je u "Glasniku Zagrebačke županije" br. 14/2012.