PROSTORNI PLANOVI Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ VI. Izmjene i dopune
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

VI. Izmjene i dopune

 

ODLUKA O VI. IZMJENANA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Ova odluka objavljena je u "Glasniku Zagrebačke županije" br. 27/2015.

 

ELABORAT VI. IZMJENA I DOPUNA PPZŽ

 

I. Osnovni dio plana

I.1. Tekstualni dio i I.2. grafički dio

 

II. Obvezni prilozi

1. dio

2. dio

3. dio