PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode te za područja određene Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.

 

Na snazi su tri prostorna plana područja posebnih obilježja koja obuhvaćaju, u cijelosti ili dijelom, područje Zagrebačke županije : Prostorni plan Parka prirode “Žumberak – Samoborsko gorje”, Prostorni plan Parka prirode “Medvednica” i Prostorni plan područja posebnih obilježja za područje vodocrpilišta Črnkovec i Zračne luke Zagreb.

 

Nositelj izrade prostornih planova za područja parkova prirode je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a donosi ih Sabor Republike Hrvatske. Za područje vodocrpilišta Črnkovec i Zračne luke Zagreb nositelj izrade prostornog plana područja posebnih obilježja je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, a donosi ga Županijska skupština.

 

Prostorni planovi za područja posebnih obilježja izrađuju se u skladu sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

 

Izrada i donošenje ovih prostornih planova također se provodi prema zakonski propisanom postupku, koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija.

 

Prikaz tijeka izrade i donošenja Prostornih planova područja posebnih obilježja (PPPPO) i njihovih izmjena i dopuna na području Zagrebačke županije