PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO

 

Detaljan prikaz tijeka izrade i donošenja PPPPO-a

 

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode te za područja određena Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.

Na snazi su tri prostorna plana područja posebnih obilježja koja obuhvaćaju, u cijelosti ili dijelom, područje Zagrebačke županije :

 

 

Navedeni Prostorni planovi područja posebnih obilježja mogu se pogledati u PDF formatu odabirom na prostorni plan te u WEB GIS PREGLEDNIKU.

 

Ulaz u WEB GIS PREGLEDNIK