PROSTORNI PLANOVI Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje
Prostorni plan Zagrebačke županije - PPZŽ
Prostorni planovi područja posebnih obilježja - PPPPO
Prostorni planovi uređenja općina i gradova - PPUO/G
Ostali planovi lokalne razine - GUP, UPU, DPU
Planovi u izradi

Prostorni plan Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2014. godine donio je Odluku o donošenju Prostornoga plana Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje („Narodne novine“, broj 125/14 i 5/15 - ispravak).

 

Nositelj izrade ovog Plana bilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, koordinator izrade Plana Hrvatski zavod za prostorni razvoj, a stručni izrađivači Plana Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije i Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o.

 

Link na stranice Ministarstva:

 

Prostorni plan Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje