WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja, uspostavlja, vodi i održava Informacijski sustav prostornog uređenja za područje Zagrebačke županije. Iako se ove aktivnosti u Zavodu provode već više od deset godina, tijekom 2014. i 2015. godine zbog novih zahtjeva koji se postavljaju temeljem Zakona, Europskih direktiva, ali i zbog bolje preglednosti, dostupnosti i ažurnosti podataka, Zavod je izradio jedinstvenu bazu Registra prostornih planova na području Zagrebačke županije. Izvod iz Registra, prilagođen objavi na Internet stranicama Zavoda naziva se WEB GIS preglednik.

 

WEB GIS preglednik sadrži osnovne podatke o važećim prostornim planovima a dostupni su podaci za razinu Prostornog plana Zagrebačke županije, Prostornog plana područja posebnih obilježja Črnkovec - Zračna luka Zagreb, prostornih planova uređenja općina i gradova, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova i detaljnih planova uređenja.

 

Ovdje možete pregledavati WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

Novi WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (u testnoj fazi)