ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Novosti
19. 11. 2018.
19. 11. 2018.

Objavljena Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina

Općina Pisarovina, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) i temeljem Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina za javnu raspravu, donesenog po načelniku Općine Pisarovina dana 8. studenog 2018. godine, objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina.


Stručni izrađivač VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina je Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije.


Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održati će se u vremenu od 19.11.2018. do 03.12.2018. godine.


U navedenom razdoblju, Prijedlog VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina bit će izložen na javni uvid u prostoru zgrade Općine Pisarovina, Trg Stjepana Radića 10, 10451 Pisarovina, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati.


Javno izlaganje Prijedloga VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pisarovina održati će se u četvrtak 29.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Pisarovina.

 

Objavu javne rasprave i Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Plana možete pogledati na sljedećem linku:

www.pisarovina.hr